logo

harmonia-logo

Dobosi József 1969-1973, 1979, 1982-1984

Figyelem! új ablakban nyílik meg. PDFNyomtatEmail

1970-1973, 1979, 1982-1984

                   Dobosi József 1926. November 5-én született Naszvadon, szegény munkáscsaládba hetedik gyermekként. Nehéz gyermekkora volt, már 11 évesen szolgának szegődött Szigetbe, majd 17 évesen nagy szolga lett Naszvadon. Fiatalként élte túl a második világháborút, s bár harcokban nem vett részt, mégis fogságba került. Csupán szerencse, hogy nyugaton, Dániában töltötte fogvatartása idejét, ahol emberként bántak még a foglyokkal is. A háború után 1946-ban került haza, Naszvadra, ahol 1948-ban megősült. Első feleségét 1949-ben elveszítette, majd az egy éves Trencséni tartózkodása után, ahol kitanulta az ács szakmát, hazajött és házasságot kötött Németh Gizellával.
                  Kezdetben a helyi szövetkezetben dolgozott ácsként, de egészségi okok miatt a szákmát nem folytatthatta, így került 1954-ben a Postához kézbesítőnek. Ezzel egyidőben kezdett el foglalkozni társadalmi munkával is, már 1957-ben megválasztották községi képviselőnek, majd 1959-ben elvállalta a helyi sportegyesület vezetését. A sport terén 1969-ig aktivizálta magát, ez idő alatt leérettségizett esti tagozatosként ,a komáromi Gimnáziumban, majd megválasztották a Csemadok helyi szervezetének elnökévé. A Csemadok vezetőségében 15 éven keresztül dolgozott, hol elnökként, hol vezetőségi tagként egészen 1984-ig. 1977-től a Csemadok központi bizottságának is tagja volt. A Nyugdíjas klub vezetői posztját 1987-től 1998-ig töltötte be és ez éven felyezte be több mint negyven évig tartó képviselői pályafutását is a helyi önkormányzatnál.


                  A közéleti pályafutása mellett megjelentetett 3 könyve mind szülőfalujához, Naszvadhoz kötődik. Az 1977-ben kiadott „Naszvad az én falum” című könyvéért 1997-ben polgármesteri díjjal tüntették ki, majd 1999-ben köszönőlevelet kapott az „5O éves a naszvadi Csemadok” című könyvéért. A harmadik könyv a „Naszvad” is nagyon sok alkalommal kerül majd áttlapozásra a jövőben, hiszen Naszvad község újkori történései és a múlt érdekességei szintén megtalálhatók benne.
A közel fél évszázados aktív társadalmi, önként vállalt kötelezettségének ideje alatt, példamutató igyekezettel végezte feladatai sokaságát, amelyekből kitűnik szülőfaluja és a magyar nemzet iránti végtelen szeretete.
Dobosi József, feleségével Németh Gizellával öt gyermeknek, Máriának,Irénnek,Józsefnek,Róbertnek és Ildikónak adott életet .

 

Utoljára frissítve (2009 december 14., hétfő 09:10) 2009 március 27., péntek 10:47