logo

harmonia-logo

Dobosi Róbert 2009-máig

Figyelem! új ablakban nyílik meg. PDFNyomtatEmail

2009-napjaink

Dobosi Róbert 1961. február 19-én született Ógyallán. Az alapiskolát szülőfalujában Naszvadon, a Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában abszolválta, majd, az Ógyallai Mezőgazdasági szaktanintézetben tanulta ki a mezőgazdasági gépjavító szakmát. Ugyanitt, 2oo4-ben, gépészeti szakon leérettségizett. Első munkahelye az Ógyallai Gép és Traktorállomás volt, ahol egészen 2oo9 -es rendszerváltásig dolgozott. Az elsők között lett magánvállalkozó, majd később, Naszvad község első ipari vállalatának a FE.MAD Kft- nek az alapítója, társtulajdonosa és ügyvezetője. 2oo5-ben, megalapítja a Dortun Kft - t, ahol napjainkig ügyvezetőként dolgozik. A 89-es rendszerváltás óta önerőből, Naszvad község kataszterében közel 5ooo m2 ingatlant épített, a hozzá tartozó több 1oo méter járdával, több 1oo m2 parkolóval és zöldövezettel. Vállalkozóként támogatója a helyi Alapiskolának, a Sport Klubnak és a Csemadok helyi szervezetének, valamint a komáromi Jókai és a kassai Thália Színháznak.

Társadalmi tevékenysége, már az alapiskolában kezdődött, ahol játszott Méri Kálmán zenetanár által irányított citerazenekarban, majd a mandolinzenekarban is, miközben Bauer Katalin kórusában énekelt. Az alapiskola végeztével a Trend 77 tánczenekar gitárosa, énekese, majd a Dolby együttes alapító tagja, énekese és gitárosa egészen 1989 - ig, amikor aktív zenei pályafutását befejezi. Ez idő alatt részt vett a helyi, Kollár Mihály által vezényelt fúvós zenekarban is, ahol első hangot játszott trombitán.
A zenéhez való erős ragaszkodás nyomai fellelhetőek közéleti aktivitásain ugyanúgy, mint az állandó rendezvényszervezési vágy. Nevéhez fűződik a „Zenészek Bálja”, amelyet ötlete alapján, a HMK vezetésével közösen szervezett, először 1989-ben, majd további 12 alkalommal, mindvégig nagy sikerrel. A rendezvény stílusteremtő egyedisége megkérdőjelezhetetlen és jegyei napjainkban is megtalálhatóak különböző reprezentációs bálok kínálatában. Társszervezője az „Artpress Naszvadi Kiállítás és Vásár”című rendezvénynek, amely volumenében és tartalmában máig egyedülálló közéleti eseményként íródott be Naszvad község történelmébe, egyben alapköve a Naszvadi Napoknak ugyanúgy, mint a környékbeli településeken rendezendő falunapoknak egyaránt. Fontos szerepe volt, társkezdeményezőként, a kitelepítés 5o-ik évfordulója alkalmából megszervezett Naszvadiak találkozójának, a megemlékezésnek és az ezt követő Naszvad kontra Felsőszentiván községek testvértelepüléssé válásának előkészítésében.  Több éven keresztül aktív tagja a magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola mellett működő Szülői Szövetségnek, ezzel egy időben tagja, később egy választási időszakban elnöke az Iskola Tanácsának. Ez idő alatt, pozitív változások elősegítője az iskola, kontra Önkormányzat közötti együttműködésnek, amely az iskolában végzett felújítások kezdetét jelentette.  Nevéhez fűződik a Zenészek Klubja és a Zenészklub kialakítása is ugyanúgy, mint a kamara kőszínpad elkészítése is, amelyet kezdeményezésére, támogatásával hozott létre a helyi önkormányzat. Kezdeményezésesére, támogatásával újult és modernizálódott a HMK hangtechnikai háttere. Megálmodója és alapító tagja a „Naszvad Big Band”, későbbi nevén „Régi csibészek” nagyzenekarnak, amely napjainkban is szórakoztatja a nagyközönséget. A községi képviselő testületet segítő bizottságok tagja több választási cikluson keresztül. Aktív tagja a Magyar Koalíció pártjának, amelynek 2 éven keresztül alelnöke, majd egy rövid, átmeneti időre elnöke is volt. Az MKP-ban eltöltött aktív ideje alatt kezdeményezésére, 2002-ben, hosszú stagnálási állapot után újraindul az 1848-as szabadságharc megünneplése, majd később 2008-ban az Augusztus 2o-i ünnepségek megszervezése is. Aktivitását a Magyar Koalíció pártjában 2oo8-ban fejezte be, miután elvállalta a Csemadok elnöki posztját és a vele járó feladatokat. A 2oo8-as évben, már Csemadok vezetőségi tagjaként, kezdeményezésére, komoly változások történtek, amely főleg a szervezet életének és szervezési feladatainak színesebbé tételében nyilvánultak meg. Ez évben összehozza a Csemadokot támogatók csoportját, amely lépés lehetővé tette a szervezet szélesebb körű aktivitásainak finanszírozását. A következő évben, már elnökként, vezetésével, megrendezésre került Naszvad Község történelmében szintén egyedülálló típusú és volumenű rendezvénysorozat, a „Művészetek Hete”, amely a 1o napon át tartó kiállításokon és a „Tűzvirág” zománcművészeti seregszemlén túl szórakoztató programok sokaságát biztosított községünk és a környék lakosainak. A 2oo9-es év végére, kezdeményezésére az ifjúsági klubban, amely a Csemadok ez évben felújított helyiségeiben lett berendezve, megkezdődött az ifjúsági klubélet, amely talán biztosíték a szervezet munkájának átörökítéséhez.
Dobosi Róbert, feleségével Macsicza Rozáliával két gyermeknek, Csillának és Illésnek adott életet. A közéleti tevékenységhez alapokat szüleitől, Dobosi Józseftől, korábbi Csemadok elnöktől és feleségétől Németh Gizellától szerzett, kik évtizedeken keresztül aktív közéleti tevékenységet folytattak szülőfalujukban, igazi Lokálpatriótaként.

Utoljára frissítve (2010 november 02., kedd 08:18) 2009 március 27., péntek 11:02

 

Dudák Ferenc 1992-2008

Figyelem! új ablakban nyílik meg. PDFNyomtatEmail

1992-2008

 

 

 

 

Utoljára frissítve (2010 február 18., csütörtök 14:37) 2009 március 27., péntek 11:00

Bővebben: Dudák Ferenc 1992-2008

 

Dibusz János 1985-1991

Figyelem! új ablakban nyílik meg. PDFNyomtatEmail

         1985-1991

          Dibusz János 1951. 09. 27-én született Naszvadon, Dibusz János kőműves és Molnár Mária háztartásbeli , naszvadi lakosok második gyermekeként. Iskolai tanulmányait 1957. szeptemberében kezdte meg a naszvadi Magyar Tannyelvű Alapiskolában, melyet 1966-ban fejezett be. Érettségi bizonyítványt az ógyallai gimnáziumban szerzett 1969 júniusában. A gimnáziumi tanulmányok után az 1969/1970-es tanévben a perbetei Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában tanított. 1970 – 1974 között a nyitrai Tanítóképző Főiskola hallgatója. Diplomáját 1974. júniusában vette át. Egy éves kötelező katonai szolgálat után 1975. októberétől a naszvadi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola tanítója lett. Testnevelés – természetrajz szakos tanítóként az alma máter pedagógusa 2004. júliusáig. Közben 1996/1997-es tanévben az iskola igazatóhelyettese és 1999. januárjától 2004. szeptemberéig az iskola igazgatója. 2006. júliusától az ógyallai Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda igazgatója.
Iskolánkívüli tevékenysége során főleg a sport, a kultúra és a közélet terén ténykedett.
          Alapiskolás korában a sportban (foci, atlétika, kézilabda és jégkorong) versenyzett, majd az ifjúsági és felnőtt focicsapatokban képviselte szülőfaluja színeit. A naszvadi Slávia Testnevelési Egyesület vezetőségi tagja 1971 – 1978 között. 1977/1978-as idényben az ifjúsági II. ligás fiú ifjúsági csapat edzője. 1979 – 1981 között a helyi labdarúgó egyesület diákcsapatának edzője, ugyanezt a tisztet töltötte be 1988-ban, majd 1989 – 1990-ben az ifjúsági focicsapat és fél évet 1991-ben a felnőtt csapat edzője lett, 1991 – 1992-ben az „SC Naszvad“ Labdarúgó Egyesület elnöke.

Utoljára frissítve (2010 február 24., szerda 09:28) 2009 március 27., péntek 10:56

Bővebben: Dibusz János 1985-1991

   

Lalák Sándor 1976-1978

Figyelem! új ablakban nyílik meg. PDFNyomtatEmail

1976-1978

    Lalák Sándor 1943. október 21-én született Tatabányán, Magyarországon. Az általános iskolát Naszvadon végezte, majd 1958 –ban kezdte meg tanulmányait Bajcson a mezőgazdasági iskolában.
    Ezek után 3 éven keresztül a mezőgazdaságban dolgozott, majd 1962-ben bevonult katonának. Katonai szolgálata után Osztraván dolgozott bányászként, majd miután 1967-ben hazaköltözött Naszvadra, feleségül vette Simonics  Júliát. Házasságukból két gyermek született, 1971-ben Mónika, majd 1972-ben Sándor.
    1967-től 1969-ig az Érsekújvári Doprastav cégnél, majd 1981-ig az Otex vállalatnál dolgozott raktárosként. Utolsó munkahelye a helyi Termelőszövetkezetben volt, ahol haláláig, 1990 szeptember 7-ig volt alkalmazásban.
     Csemadok helyi szervezetének elnöki posztját 3 éven keresztül, (1976-78) vállalta, több  éves aktív tevékenysége után. Elnökként tevékenykedő évei után sem fordított hátat a szervezetnek, még éveken keresztül aktívan kivette részét annak munkájából.
 

Utoljára frissítve (2010 február 24., szerda 09:36) 2009 március 27., péntek 10:53

 

Haris Gáspár 1980-1981

Figyelem! új ablakban nyílik meg. PDFNyomtatEmail

1974-75, 1980-1981

              1923. december 16-án született Naszvadon. Az alapiskolát szülőfalujában végezte el. 1944-ben vonult be katonának, ahol 1 évet szolgált, majd hazatérte után mezőgazdasági tevékenységet folytatott. 1947-ben deportálták családjával együtt Velimbe, a mai Csehország területére, ahol szintén a mezőgazdaságban dolgozott. Miután 1951-ben hazaköltözik családjával, rövid idő után bányásznak szegődik Jáchymovba, ahol 1968-ig dolgozott. Bányászévei után 1968-tól nyugdíjba vonulásáig szülőfalujában, Naszvadon dolgozott a községi közszolgáltató cégnél egészen 1973-ig.
              Közéleti szereplése 1968-ban kezdődik. Vezetőségi tagként és állandó aktivistaként a Csemadok helyi szervezetében, ahol 1974-75-ben elnöknek is megválasztották. A későbbi években is részt vett a Csemadok munkájának irányításában.

Utoljára frissítve (2009 december 14., hétfő 09:10) 2009 március 27., péntek 10:51

Bővebben: Haris Gáspár 1980-1981

   

Oldal 1 a 3 ből

<< Első < Előző 1 2 3 Következő > Utolsó >>